1. De algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1oktober 2022.
  2. De Privé zanglessen duren 60 minuten en zijn 1 keer per 2 weken. Zie de tarievenpagina voor alle kosten.
  3. Groepslessen duren 1,5 uur en vinden plaats op maandag-, donderdag- en vrijdagavond en woensdagmiddag. Ze bestaan per semester uit een vaste serie van 10-12 lessen per periode. De data staan op de site. Later instromen kan altijd. Er wordt gevraagd vooraf per serie te betalen middels een factuur.
  4. Aanmelden voor een van onze lessen, diensten of workshops kan middels het aanmeldformulier.
  5. Betaling van de  privé lessen geschiedt per maandelijkse factuur voor 2 lessen vooruit. Deze worden op de 1e van de maand per email verzonden.
  6. Het opzegtermijn is dan dus 1 maand. Dit betekent dat er na opzegging nog 2 lessen plaats zullen vinden.
  7. Een les afzeggen is voor eigen rekening. Maar er wordt altijd in redelijk overleg met de docent gekeken of de gemiste les kan worden ingehaald op een ándere dan je eigen lestijd, binnen een termijn van max. 2 maanden. Dit is uiteraard afhankelijk van de ruimte in de agenda van de docent.
  8. Gemiste groep-zangavonden, kun je altijd inhalen op een andere zangavond.
  9. Bij ziekte, vakantie of andere afwezigheid van de docent halen we de les op een ander tijdstip in. Mocht dat niet lukken komt het kosteloos te vervallen.
  10. Wij werken met een rooster gebaseerd op de even en oneven weken. Je hebt dus een vaste lestijd in de even weken of de oneven weken. Als je les op een feest- of vakantiedag valt, vervalt de les (het rooster schuift dus niet op). Deze les wordt uiteraard niet in rekening gebracht of op ander moment ingehaald.
Scroll to Top